Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Abstrakt

The paper discusses the concept of an economic man in economics and management. The concept of “homo oeconomicus” assumes the full rational behaviour of a deciding man and was applied in classical and  neoclassical theories. Based on resent findings of the neuronal, cognitive and behavioural sciences, a the concept of an emotional man seems to be better. Thus some scholars believe that “homo sapiens oeconomicus” emerges as an alternative to “homo oeconomicus”.  The paper present the chronological survey of the evolution of the above mentioned concepts resulting in the change of the paradigm.

Bibliografia

Begg, D., Fisher, S., & Dorbnusch, R. (2000). Ekonomia, tom 1: Mikroekonomia, wyd. II zmienione, Warszawa

Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii, Warszawa

Dopfer, K. (2004). The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens Oeconomicus, „Journal of Evolutionary Economics”, vol. 14, pp. 177-195.

Gruszecki, T. (2001). Nagrody Nobla w ekonomii, Lublin.

Hochschild, A.R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa.

Migoń, M.P. (2007). Czynnik ludzki w etyce biznesu. Gdańsk.

Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy, Kraków.

Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Rational expectations and econometric practice, red. R.E.Lukas, T.J.Sergenten, University of Minnesota Press, Minneapolis 1981.

Rekowski, M. (1996). Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań.

Wronowska, G. (2006). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej, Kraków.

Opublikowane
2010-06-30
Jak cytować
Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9(17), 95-105. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/358