O zapomnianym wymiarze przyjaźni w polityce

  • Anna Krzynówek Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Przyjaźń (gr. philia) jest międzyosobową relacją fundującą pewną formę współdzielenia życia, formę ze swej istoty polityczną, ponieważ zakładającą naturalną skłonność człowieka do życia we wspólnocie politycznej wiążąc tę skłonność z naturalną i zarazem racjonalną strukturą bytu jakim jest człowiek. Od samego początku filozoficzny namysł nad polityką został powiązany zatem z pojęciem „przyjaźni”, ta zaś raczej z pierwiastkiem racjonalnym aniżeli uczuciowym. I choć związek między kategoriami philia, zoon politikon (a zarazem wszak zoon logon echon) i polis, wyznaczył sposób ujmowania struktury politycznego związku między ludźmi zgodnie z klasyczną koncepcją polityczności, przyjaźń pozostała kategorią obecną w tej refleksji nawet wówczas, gdy człowiek przestał być pojmowany jako wyposażony w naturalną skłonność do opartego na przyjaźni współuczestnictwie z innymi w dobru. Niemniej jednak philia pozostała kategorią ważną dla filozofii polityki, nie tylko w jej nurcie neoarystotelesowskim dążącym do restytucji klasycznej koncepcji cnoty politycznej. Współczesna filozofia polityki wymaga przemyślenia na nowo politycznego wymiaru „przyjaźni”. Przyczynkiem do tego może być refleksja obecna między innymi w twórczości Jacquesa Derridy i Emmanuela Lévinasa.

Opublikowane
2010-06-30
Jak cytować
Krzynówek, A. (2010). O zapomnianym wymiarze przyjaźni w polityce. Horyzonty Wychowania, 9(17), 107-123. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/359