Internetowa aktywność informacyjna instytucji wspierających i aktywizujących działania przedsiębiorcze w Polsce na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – ocena jakości zasobów sieciowych

  • Anna Zajdel Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Zarządzania e-mail: aniaazajdel@gmail.com
Słowa kluczowe: akademickie inkubatory przedsiębiorczości, informacja online, informacja źródłowa, strona internetowa

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza i ocena jakości zasobów sieciowych – witryn internetowych 54 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zrzeszonych w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, zlokalizowanych na terenie kraju. Do oceny stron WWW instytucji objętych badaniem wykorzystano metodę jakościowo-heurystyczną na podstawie 30 indywidualnie zdefiniowanych kryteriów. Kryteria zostały podzielone na trzy sekcje: graficzną (wygląd i struktura strony), merytoryczną (dotyczącą zawartości treści strony) oraz sekcję użyteczności (związaną z budową strony i jej funkcjonalnością). Przeprowadzone badania pozwoliły m.in.: na ocenę zakresu, przydatności i sposobu prezentowania informacji zamieszczanych na witrynach internetowych inkubatorów, szczególnie dla studentów i absolwentów szkół wyższych.

 

 

Bibliografia

Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy – strategie i modele, przekł. P. Kotwica, W. Biliński, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Ambroszkiewicz S., Mikułowski D., Web serwisy i semantic Web: idee i technologie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006.

Benecewicz-Miazga A., E-Business w Internecie i Multimediach, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003.

Borzemski L., Badania i pomiary Internetu dla potrzeb gospodarki elektronicznej. Wybrane problemy i rozwiązania, w: Internet w społeczeństwie informacyjnym: podstawowe problemy Internetu, red. A. Grzywak, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Helion, Gliwice 2008.

Frankowski P., Elementy graficzne na stronach WWW: zaprojektuj i wykonaj grafikę dla swojej strony WWW, Helion, Gliwice 2005.

Habela P., Stencel K., WWW: narzędzia, metody, standardy, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa 2009.

Harris R., Evaluating Internet Research Sources, <http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm> (dostęp: 13.10.2013).

Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, przekł. A. Bulandra, Helion, Gliwice 2003.

Robbins N.J., Projektowanie stron internetowych: przewodnik dla początkujących webmasterów po HTMLS, CSS3 i grafice, przekł. A. Lamża, Helion, Gliwice 2014.

Żurek-Owczarek C., Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Opublikowane
2014-12-30
Jak cytować
Zajdel, A. (2014). Internetowa aktywność informacyjna instytucji wspierających i aktywizujących działania przedsiębiorcze w Polsce na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – ocena jakości zasobów sieciowych. Horyzonty Wychowania, 13(28), 289-301. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/37
Dział
Artykuły tematyczne