Diagnoza zespołu przewlekłego zmęczenia zaburzającego funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze adolescentów

  • Agnieszka Krawczyk

Abstrakt

Zmęczenie jest ważnym zagadnieniem praktycznym i teoretycznym, ze względu na powszechność oraz konsekwencje indywidualne i społeczne, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

W Polsce, z powodu na uwarunkowania socjologiczne i kulturowe, częstość pojawiania się przewlekłego zmęczenia wydaje się być niedoceniana. Tempo zmian politycznych i ekonomicznych zachodzących w naszym kraju w ostatnich latach oraz europeizacja społeczeństwa mają wpływ na wzrost występowania objawów chronicznego zmęczenia.....

Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Krawczyk, A. (2009). Diagnoza zespołu przewlekłego zmęczenia zaburzającego funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze adolescentów. Horyzonty Wychowania, 8(16), 182-193. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/385