Niekorzystne oddziaływanie komputera na zdrowie człowieka w wymiarze holistycznym

  • Anna Potocka

Abstrakt

Nadmierne i niekontrolowane korzystanie z komputera i Internetu może negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka w jego wymiarze holistycznym. Nieprawidłowo używany sprzęt może nieść z sobą poważne konsekwencje zdrowotne, dlatego należy rozpatrywać je
w aspekcie całościowym. W holistycznym podejściu można rozróżnić: zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne oraz zdrowie duchowe, moralne.....
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Potocka, A. (2009). Niekorzystne oddziaływanie komputera na zdrowie człowieka w wymiarze holistycznym. Horyzonty Wychowania, 8(16), 202-209. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/387