Ryszard Adam Podgórski, Homo socjologicus w strukturze wartości

  • Zofia Frączek
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Frączek, Z. (2009). Ryszard Adam Podgórski, Homo socjologicus w strukturze wartości. Horyzonty Wychowania, 8(16), 224-227. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/391