Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0

  • Maria Nowina Konopka Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: nowinakonopka.maria@gmail.com
Słowa kluczowe: internet, blog, indywidualizm, pokolenie 2.0

Abstrakt

Jednostka w procesie stawania się oryginalną, myślącą swobodnie, niezależnie, poszukując narzędzi oraz metod do realizacji postawy indywidualistycznej, coraz częściej odnajduje je w wirtualnym świecie. W Internecie głównie młode pokolenie, nazwane tu metaforycznie pokoleniem 2.0, upatruje możliwości nieskrępowanej realizacji zasad wolności, rozwoju, autonomiczności myślenia i postępowania. Internet staje się zatem płaszczyzną artykulacji, eksternalizacji, a wręcz swoistego ekshibicjonizmu jednostkowych przeżyć, doznań i przemyśleń. Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie postaw i dążeń pokolenia 2.0 z przyjętymi przez nie metodami postępowania. Zakłada się bowiem, iż istnieje wyraźna w tym zakresie rozbieżność. Pokolenie 2.0 wychowane w duchu indywidualizmu realizuje przyjęte i akceptowane społecznie cele za pomocą powszechnie przyjętych metod. One jednak – co pokazuje przykład bloga – bardziej wtłaczają w utarte schematy, aniżeli stwarzają możliwość wyjścia poza ich ramy.

Bibliografia

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności: raport z badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Eichelberger W., Dziurdzikowska R., Mężczyzna też człowiek, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa 2003.

Gleick J., Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Znak, Kraków 2012.

Gross M., Unexpected interactions. Georg Simmel an the Observation of Nature, „Journal of Classical Sociology” 2001, Vol.1, No. 3, s. 395-414.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, PWN, Warszawa 1969. Innis H., Nachylenie komunikacyjne, „Communicare. Almanach antropologiczny.

Oralność/Piśmienność” 2007, s. 9-32.

Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, Szafa, Kraków 2001.

Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Jagiełło M., Wędrowanie – poszukiwanie, „Przegląd Powszechny” 1983, nr 3.

Kacperczyk A., Praca nad emocjami jako element aktywności górskiej i wspinaczkowej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, t. 9, nr 2.

Kaufmann J-C., Ego: socjologia jednostki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

Kiley D., Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy nie dojrzewających mężczyznach, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1993.

Zmierzch indywidualizmu?, Konecki K. T., Przyrodnicze podstawy życia społecznego. Interakcje natury i społeczeństwa, „Kultura i Wychowanie” 2012, nr 4.

Krzysztofek K., Okno na e-świat, w: Wielka sieć. E-seje z socjologii

internetu, red. J. Kurczewski, Trio, Warszawa 2006.

Kurtyka W., Gasherbrum IV, Świetlista Ściana, „Taternik” 1985, nr 2.

Maffesoli M., Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach

ponowoczesnych, PWN, Warszawa 2008.

Matuszewska E., Uciec jak najwyżej. Nie dokończone życie Wandy

Rutkiewicz, Iskry, Warszawa 2007.

Messner R., Moje życie na krawędzi. Autobiografia w rozmowie z Thomasem

Huetelinem, Stapis, Katowice 2008.

Miller A., Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, Wydawnictwo

WAM, Kraków 2008.

Newman M., Who is the Best Connected Scientist? A Study of Scientific

Co-Authorship Networks, Santa Fe Institute, 2000.

Noelle-Neumann E., Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra

społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Olcoń-Kubicka M., Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości,

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Pawlikowski M., Góry i człowiek (rozdział z historyi kultury), Wydawnictwo

„Ligi Ochrony Przyrody”, Warszawa 1939.

Raymond E., Katedra i Bazar, 2001, <http://www.linuxcommunity.pl/

node/4>.

Rusowicz B., Bandurska J., Więcej o Wandzie Rutkiewicz, Wydawnictwo

Comer, Toruń 1997.

Rutkiewicz W., Na jednej linie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa

Ryn Z.J., Chilijczycy na Evereście, „Wierchy” 1994.

Ryn Z.J., Zaburzenia psychiczne w relacjach alpinistów. Od psychopatologii

do mistyki, Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny

i Ratownictwa Górskiego, Szczyrk 2011.

Sulikowski A., Z Krakowa w góry, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska

Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Opublikowane
2013-12-30
Jak cytować
Nowina Konopka, M. (2013). Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0. Horyzonty Wychowania, 12(24), 93-108. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/427