Rozmowa z Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem o Duchu Bożym w polskim Kościele i społeczeństwie

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
  • Zbigniew Marek Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Słowa kluczowe: Duch Boży, Kościół, społeczeństwo, duch

Abstrakt

HW: Obecny numer „Horyzontów Wychowania” poświęcony jest
(nie)obecności Ducha rozumianego jako Ducha Bożego, ale także jako ducha różnych zjawisk społecznych życia. Zacznijmy od Ducha Bożego. Sobór Watykański II wniósł mocny powiew tego Ducha, ale to stało się 40 lat temu. Jak według Księdza Arcybiskupa przejawia się to w polskim Kościele dzisiaj?
Abp K. Nycz: Myślę, że na Sobór Watykański II właśnie dlatego, że się skończył 40 lat temu, trzeba już patrzeć z perspektywy tej szerokiej, historycznej i sądzę, że to spojrzenie zaczyna być coraz bardziej obecne w refleksji teologicznej czy w refleksji historyków Kościoła, aniżeli w myśleniu ludzi...
Opublikowane
2007-12-31
Jak cytować
Pasierbek, W., & Marek, Z. (2007). Rozmowa z Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem o Duchu Bożym w polskim Kościele i społeczeństwie. Horyzonty Wychowania, 6(11), 23-38. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/440
Dział
Artykuły tematyczne