Edytorial: "Jak?" człowieczego ducha

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Abstrakt

Może nieco zadziwić tytuł obecnego numeru „Horyzontów Wychowania”: „Jak” człowieczego ducha?, gdyż w swoim sformułowaniu jest trochę niekonwencjonalny. I słusznie, bowiem
takie było zamierzenie Redakcji – starać się zwrócić uwagę na
to, w jaki sposób ten duch człowieczy, któremu poświęciliśmy
cały poprzedni numer czasopisma, realizuje się poprzez wytwór
ludzkiego intelektu, ale nie tylko. Okazuje się bowiem, że nie można do końca sprowadzić człowieczego ducha li tylko do subiektywności. On ujawnia się także w rzeczywistości extra nos: w świecie kultury, sztuki, dziejach historii, w nauce, technice
i długo by wymieniać. Wszędzie, gdzie dostrzeżemy ślady
ludzkiego działania, tam odnajdujemy także jego ducha, który go inspirował i nim kierował, a który żyje. Jednakże trudno go opisać i przedstawić. Tym też trudniej uchwycić jego działanie,bo nie zawsze poznaje się go „po owocach”.
W jaki sposób człowieczy duch ujawnia siebie? Jaka jest
zależność, współzależność ducha człowieka od jego „ja”, jego
podmiotowości? Czy ów duch ma wpływ na moje jestestwo?
Opublikowane
2007-12-30
Jak cytować
Pasierbek, W. (2007). Edytorial: "Jak?" człowieczego ducha. Horyzonty Wychowania, 6(12), 5-11. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/395
Dział
Artykuły tematyczne