Intercultural Education as a Chance for the Integration of Refugee Children

  • Stanisława Nazaruk Pope John II State School in Biała Podlaska

Abstrakt

This article sheds light on the relevance of intercultural education for the integration of refugee children. Modern man has witnessed immense changes with the rise of globalization, migration, refugee emigration, all of which implicate the growth of national multi-ethnicity and associated issues of multi-cultural society. In order to avoid the conflicts resulting from societies' heterogeneous structure, each society requires an infusion of knowledge and education directed toward attitudes of openness to cultural differences. An important part of this process belongs to the Polish school system, not only in educating, but also upbringing. The author of this publication provides an example of intercultural education in practice, built on the experience of a small elementary school with Chechen refugee children. Highlighted in this example is the integration practice “step after step,” aimed at strengthening ties and building positive relationships. 

Artykuł przybliża istotę i znaczenie edukacji międzykulturowej w procesie integrowania dzieci uchodźców. Współczesny człowiek jest świadkiem zachodzących i nieuniknionych  zmian typu: globalizacja, migracja, uchodźstwo, które implikują wzrastającą liczbę wieloetniczności państw i z tym związane problemy wielokulturowości. Aby zapobiec konfliktom wynikającym ze struktury heterogenicznych społeczeństw, należy upowszechniać wiedzę i edukować społeczeństwo w kierunku postaw otwartości wobec odmienności kulturowych. Istotne zadanie w wymienionym procesie ma do wykonania Polska szkoła, nie tylko w obszarze edukacji, ale i wychowania. Autorka artykułu podaje przykład realizacji edukacji międzykulturowej w praktyce na przykładzie małej szkoły podstawowej, w której uczą się dzieci uchodźców z Czeczenii. Szczególnie mocno został podkreślony sposób integrowania ,,krok po kroku”, który utrwala więzi i buduje pozytywne relacje.

Bibliografia

Grzymała-Moszczyńska H., Uchodźcy – podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2000.

Karwowski K., Jedność w różnorodności, “Edukacja i Dialog”, 177 (2006), p. 135.

Convention related to the Status of Refugees, 28 July 1951, Art. 1.

Kosowicz A., Uchodźca, in: Uchodźca mój dobry sąsiad, ed. P. Dziliński, Znak, Warszawa 2009, pp. 49-50.

Koszewska K., Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach, CODN Publishing House, Warsaw 2001.

Lewowicki T., Szkic do teorii zachowań tożsamościowych, in: W poszukiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych, eds. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, University of Silesia in Cieszyn, Cieszyn 2001, p. 17.

Malczewska M., Uchodźcy – broszura informacyjna, Poznań 2001, p. 26.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura tożsamości i edukacja. Migotanie znaczeń, IMPULS Publishing House, Kraków 1998, p. 76.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Academic and Professional Publishing, Warszawa 2009, p. 269.

Nikitorowicz J., Od podmiotowości do międzykulturowości i z powrotem. Próba interpretacji niektórych perspektyw teoretycznych, in: W poszukiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych, eds. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, University of Silesia in Cieszyn, Cieszyn 2001, p. 17.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo zmieniająca się kategoria społeczna, “Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 4(2002), p. 5.

Stech K., Ratuś B., Covenants on Human Rights in the process education, [b.w.], Zielona Góra 1994.

The Act of granting protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland, 13 June 2003, Art. 3 and Art. 15, Journal of Lows No. 128, item 1175.

The core curriculum for preschool and general education in particular types of schools, 23 December 2008, Journal of Lows No. 4, item 17.

The Social Assistance Act of 12 March 2004, Art. 92, Journal of Lows No. 64, item 593.

Wojakowski D., Wielokulturowość pogranicza, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2002.

Opublikowane
2014-09-30
Jak cytować
Nazaruk, S. (2014). Intercultural Education as a Chance for the Integration of Refugee Children. Horyzonty Wychowania, 13(27), 119-130. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/53