Praca w tradycji protestanckiej w perspektywie pedagogicznej

  • Bogusław Milerski Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Słowa kluczowe: etyka pracy, protestantyzm, pedagogika religii, pedagogika społeczna

Abstrakt

Artykuł prezentuje podstawy teologiczne protestanckiej etyki pracy i jej implikacje pedagogiczne. Po pierwsze, przedstawia genezę specyficznego rozumienia pracy w tradycji teologicznej reformacji. Po drugie, rekonstruuje proces uświadomienia dotyczący pracy w środowisku protestanckim. Po trzecie, odczytuje protestancką etykę pracy z perspektywy pedagogicznej i jest wkładem do nowoczesnej teorii kształcenia i wychowania religijnego.

Bibliografia

Gennerich C., Empirische Dogmatik des Jugendalters. Werte und Einstellungen Heranwachsender als Bezugsgrößen für religionspädagogische Reflexionen, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2010.

Litt Th., Protestantisches Geschichtsbewußtsein. Eine geschichtsphilosophische Besinnung, Klotz Verlag, Leipzig 1939.

Luther M., An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung, w: Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, t. 6, Böhlau Verlag, Weimar 1888, s. 381‑469.

Luther M., Von der Freiheit eines Christenmenschen, w: Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Böhlau Verlag, Weimar 1897, t. 7, s. 12‑38.

Marek Z., Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

Melanchton Ph., Wyznanie augsburskie, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1999, s. 143‑163.

Norris P., Inglehart R., Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, przekł. R. Babińska, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2006.

Nowicka E., Majewska M., Obcy u siebie. Luteranie warszawscy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.

Ossowska M., Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, wyd. 3, Warszawa 1986.

Schweitzer F., Pädagogik und Religion. Eine Einführung, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2003.

Spranger E., Kultur und Erziehung. Gesammelte pädagogische Aufsätze, Quelle & Meyer Verlag, wyd. 4, Leipzig 1928.

Troeltsch E., Religia, kultura, filozofia, wybór pism, wstęp i przekł. A. Przyłębski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Walulik A., Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przekł. J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.

Opublikowane
2015-06-30
Jak cytować
Milerski, B. (2015). Praca w tradycji protestanckiej w perspektywie pedagogicznej. Horyzonty Wychowania, 14(30), 97-112. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/535
Dział
Artykuły tematyczne