Platforma edukacyjna SEIPA. Czy przedsiębiorczości można nauczyć?

  • Łucja Kapralska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marzena Mamak-Zdanecka Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Abstrakt

Cel naukowy. Celem artykułu jest opis metod i narzędzi przydatnych w nauczaniu przedsiębiorczości w środowisku akademickim na przykładzie Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA – cyfrowej platformy edukacyjnej wspierającej nauczanie przedsiębiorczości.

Problem i metody badawcze. W pracy postawiono pytanie: jak można nauczać przedsiębiorczości? Co stanowi efekt nauczania przedsiębiorczości (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw)? Jakie działania metody oraz środki doprowadzą do założonego celu? W pracy zastosowano studium przypadku – jakościową strategię badawcza, której celem jest całościowy opis i zrozumienie interesującego badaczy przypadku wraz z otaczającym go kontekstem.

Proces wywodu. W pracy przywoływano koncepcje gospodarki opartej na wiedzy zagadnienia przedsiębiorczości i innowacyjności. Tło rozważań stanowią obecne w Polsce i Europie programy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.

Wyniki analizy naukowej. W części empirycznej poddano analizie cyfrową platformę edukacyjną SEIPA oraz przedstawiono szczegóły realizacji w AGH w Krakowie powiązanego z SEIPA projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczość Innowacyjna”.

Wnioski, innowacje, rekomendacje. Cyfrowa platforma edukacyjna w połączeniu ze stacjonarnymi zajęciami wydaje się dobrą metodą nauczania przedsiębiorczości, łącząc trzy elementy: wiedzę ekspercką, technologię i instytucję akademicką. Studenci zyskują wiedzę o biznesie, praktyczne umiejętności i stosowne kompetencje. Uczelnie wdrażające takie i podobne programy mogą być kuźnią przedsiębiorczych absolwentów potrzebnych gospodarce opartej na wiedzy. Jako że obecnie przedsiębiorczość nie istnieje jako osobny przedmiot na AGH, powinien być wdrożony; także przy wykorzystaniu platformy SEIPA.

 

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Kapralska, Łucja, & Mamak-Zdanecka, M. (2016). Platforma edukacyjna SEIPA. Czy przedsiębiorczości można nauczyć?. Horyzonty Wychowania, 15(34), 245-262. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/550