WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI MIĘKKICH NA PRZYKŁADZIE ABSOLWENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  • Ewa Dziewońska
Słowa kluczowe: soft skills, personal competences, social competences, soft skills profile

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE:

The contemporary labour market places high demands on graduates of higher education who are looking for employment. There is a significant increase in employers’ requirements in the area of professional competence. This paper aims to present selected aspects of education and developing soft skills by students and  university graduates on the example of cosmetology subject.

 

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS:

The expectations of the labour market to graduates of higher education require a new approach for the development strategies and skills training at universities. Job offers contain, in addition to the requirements of the knowledge, experience, cognitive and linguistic skills - a number of desirable personality traits and interpersonal skills of the applicant, called soft skills. Scientific studies indicate a dynamically growing importance of soft skills, both in the process of recruiting new employees, as well as major determinants of employment stability and continuity of careers. The article presents some aspects of soft skills training and coaching courses organized for students and graduates of higher education on the example of cosmetology subject. The article attempts to organize the terminology associated with this issue  and then, based on the specifics of teaching adults, presents own experiences in the area of planning coaching courses.  

THE PROCESS OF ARGUMENTATION

This paper attempts to draw attention to the growing significance of university graduates’ background to proffesions requiring high degree of soft skills. Schoolings using activating teaching methoods foster building competences abilities that ensure professional flexibility and adaptability and help functioning in life.

 

RESEARCH RESULTS

The article is the preliminary recognition of the analyzed problem. Author continued research in the area of impact of the activating methods on the development of the soft skills.

 

 

 

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS:

Schoolings described in this paper are planned as optional classes not included in curriculum. It is worth to consider including selected trainings as electives adapted to competence profiles of fields of study.

Bibliografia

Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001.

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002.

Borkowski J., Podstawy psychologii społecznej, Warszawa 2003.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1999.

Goźlinska E., Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne, Warszawa 2004.

Grondas M., Metoda warsztatowa w doskonaleniu zawodowym nauczyciela, w „Gestalt” nr 1/2000.

Jakubowska U., Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne

w Przegląd Psychologiczny 39 3/4.

Kędzierska B., M. Znajmiecka-Sikora, Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa w: Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych,

Łódź 2011.

Łaguna M., Szkolenia, Gdańsk 2004.

Majewska – Gałęziak A. (red.), Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych, Katowice 1998.

Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Warszawa 2012.

Raven J., On the components of competence and their development in education. Teachers college record, 1977.

Silberman M, Auerbach C., Metody aktywizujące w szkoleniach, Kraków 2004.

Smółka P., Generator Charyzmy, Kreowanie osobowości menedżera, Gliwice 2007.

Tylikowska A, Kompetencje społeczne a osobowość. W: Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projektu, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, 2005.

Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków 2003.

White R.W., Motivation Reconsiderd The Concepts of Competence. Psychological Review, 1959.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Dziewońska, E. (2016). WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI MIĘKKICH NA PRZYKŁADZIE ABSOLWENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA. Horyzonty Wychowania, 15(34), 211-229. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/622