Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców

  • Jerzy Cieślik Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Agnieszka Skala Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Abstrakt

Po 2000 r. pojawiły się nowe koncepcje i podbudowane teoretycznie recepty na uruchomienie nowego biznesu, które próbowały wyjaśniać dlaczego znacząca liczba początkujących przedsiębiorców nie podejmuje decyzji zgodnie z modelem sekwencyjnym (procesowym), którego kwintesencją jest biznesplan. Do tych nowych koncepcji należą: teoria effektuacji, lean startup oraz born to flip.

Najnowsze wyniki badań nad procesem zakładania nowych firm nie pozostały bez wpływu na metody szkolenia kandydatów na przedsiębiorców. W powszechnym odczuciu metoda, w której centralnym narzędziem jest biznesplan nie sprawdza się. W artykule przedstawiono konkretny przykład programu szkolenia innowacyjnych przedsiębiorców opartego na metodologii lean startup, którego autorem jest S. Blank i wdrożonego na najlepszych amerykańskich uniwersytetach (University of California, Columbia University, Stanford University). Doświadczenia amerykańskie zostały wykorzystane w Polsce  w szkoleniu  zrealizowanym na zlecenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna urzędu miasta Warszawa, w okresie listopad-grudzień 2015 r. Spośród 25 zgłoszonych projektów wybrano 10 dwuosobowych zespołów, a następnie przeprowadzono dwuetapowe szkolenie z wywiadami, sesją mentorską oraz tzw. Demo Day na zakończenie.

W podsumowaniu przedstawiamy główne wnioski oraz rekomendacje dotyczące kształtowania kompetencji przedsiębiorczych w ramach programów edukacyjnych i szkoleniowo doradczych dla innowacyjnych przedsiębiorców. Niezależnie od konkretnych form i technik szkolenia kandydatów na przedsiębiorców, szczególnego znaczenia nabierają kompetencje przedsiębiorcze, takie jak otwartość na współpracę z klientami i partnerami biznesowymi, a także elastyczność działania przejawiająca się w umiejętnym dostosowaniu oferty produktowej do zmieniających się potrzeb odbiorców oraz szybkie reagowanie na zagrożenia ale i pojawiające się nowe możliwości, wynikające ze współpracy z partnerami.

Bibliografia

Blank, S. (2013) Why the Lean-Start-up Changes Everything, Harvard Business Review, May, s. 3–9.

Blank, S., & Dorf, B. (2013). Podręcznik Startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Helion.

Cieślik, J. (2006) Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, WAIP: Warszawa.

Henrekson, M., & Sanandaji, T. (2014). Small business activity does not measure entrepreneurship. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(5), 1760-1765.

Kurczewska, A. (2012). W jaki sposób myślą przedsiębiorcy?–czyli "Jeśli mogę kontrolować przyszłość, nie muszę jej przewidywać". e-mentor, 5, 20-24.

Mäkimurto-Koivumaa, S., & Puhakka, V. (2013). Effectuation and causation in entrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurial Venturing,5(1), 68-83.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

Ries, E. (2012) Metoda Lean Startup, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Sarasvathy, S. (2001) Causation and effectuation: toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency, Academy of Management Review, 26(2), s. 243–263.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Cieślik, J., & Skala, A. (2016). Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców. Horyzonty Wychowania, 15(34), 309-322. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/643