Sprawozdanie z sympozjum Pedagogika ignacjań ska wobec wyzwań współczesnego humanizmu

  • Mariusz Sztuka Mariusz Sztuka, ur. 1968, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ oraz w WSFP Ignatianum, członek redakcji „Horyzontów Wychowania”. W latach 1992-1998 wychowawca w zakładzie penitencjarnym.

Abstrakt

W dniach 21 i 22 września 2006 w krakowskiej Wyższej
Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” miało miejsce
sympozjum na temat: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań
współczesnego humanizmu będące pierwszym w Polsce
międzynarodowym spotkaniem teoretyków wychowania i praktyków
edukacji poświęcone tej problematyce. Zamysłem organizatorów
sympozjum było zlokalizowanie miejsca pedagogiki
ignacjańskiej na mapie występujących aktualnie prądów i kierunków
pedagogicznych. Jako zasadnicze punkty orientacyjne,
pomocne w penetrowaniu rozległego obszaru współczesnych
pedagogii, przyjęto obecność odwołań do rzeczywistości transcendentnej

Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
Sztuka, M. (2017). Sprawozdanie z sympozjum Pedagogika ignacjań ska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Horyzonty Wychowania, 5(10), 259-263. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1118