Podstawy edukacji ignacjańskiej

  • Janusz Mółka Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Abstrakt

Na polskim rynku wydawniczym pojawiła się publikacja, która
zawiera tłumaczenie dwóch dokumentów odnoszących się
do jezuickiego stylu wychowania, pod wspólnym tytułem: Podstawy
edukacji ignacjańskiej. Przekładu dokonał jezuita Bogusław
Steczek. Słowo wstępne do polskiego wydania napisał
przełożony generalny zakonu Towarzystwa Jezusowego Peter-
-Hans Kolvenbach. Stwierdza w nim między innymi, że
Ignacjańska edukacja kieruje się wizją, wyrastającą z wiary
i duchowego doświadczenia Ignacego Loyoli. Wizja ta została
trafnie ukazana w dokumencie: Charakterystyczne cechy jezuickiego
wychowania, a jej praktyczne zastosowanie znajduje
odbicie w drugim dokumencie: Pedagogia ignacjańska – podejście
praktyczne.

Opublikowane
2017-02-21
Jak cytować
Mółka, J. (2017). Podstawy edukacji ignacjańskiej. Horyzonty Wychowania, 5(10), 315-321. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1123