Magdalena Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym,

  • Janusz Mółka Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Abstrakt

Ostatnie lata, zwłaszcza okres po roku 1998, to czas głębokich przemian dokonujących się w różnych dziedzinach życia człowieka, w tym również na terenie pedagogiki, dydaktyki czy psychologii. Zauważono bowiem, iż tradycyjne nauczanie na wszystkich etapach edukacji miało charakter zbyt przedmio towy, encyklopedyczny, oparty na systemie klasowo-lekcyj nym. W szkole większy nacisk kładło się na zasób zdoby wa nej wiedzy, niż na potrzeby psychofi zyczne dziecka. Między nauczycielem i uczniem panowała relacja zwierzchnictwa i podporządkowania
Opublikowane
2017-02-24
Jak cytować
Mółka, J. (2017). Magdalena Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym,. Horyzonty Wychowania, 5(10), 328-336. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1127