Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, ss. 332.

  • Miłosz Mółka Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny

Abstrakt

W roku 2017 polska literatura pedagogiczna została wzbogacona publikacją Pedagogika towarzyszenia, której tematyka ogniskuje się na styku pedagogiki humanistycznej i pedagogiki transcendentalnej. Refleksji naukowej poddano możliwości, jakie dla integralnegorozwoju osoby mogą wynikać z fuzji/połączenia tradycyjnie rozumianego wychowania, duchowości (ignacjańskiej) i religii (chrześcijańskiej). Jej autor ks. Zbigniew Marek, korzystając z dorobku personalistycznej myśli chrześcijańskiej oraz tradycji ignacjańskiej,podejmuje jeden z ważniejszych wątków, którym zajmuje się pedagogika, a mianowicie towarzyszenie wychowawcze...
Opublikowane
2018-09-03
Jak cytować
Mółka, M. (2018). Marek, Z. (2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, ss. 332. Horyzonty Wychowania, 17(41), 287-289. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1453