Czy przedsiębiorczy skuteczniej uczą przedsiębiorczości?

  • Beata Stępień Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: kompetencje nauczyciela przedsiębiorczości, cechy osobowości nauczyciela przedsiębiorczości, nauczanie przedsiębiorczości, przedsiębiorczość

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile osobnicze cechy nauczyciela akademickiego i jego praktyczne doświadczenie w działalności gospodarczej są istotne w odbiorze treści programowych związanych z przedsiębiorczością i w jakim stopniu są w stanie wpłynąć na inicjację i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł przedstawia wyniki pilotażowego badania ankietowego studentów kierunków ekonomicznych dotyczące postrzegania pożądanego zestawu kompetencji i cech osobowości nauczycieli przedsiębiorczości oraz stopnia ich zbieżności z cechami przedsiębiorcy.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna krytyczny przegląd dyskusji naukowej na temat nauczania przedsiębiorczości, w tym metod nauczania, kompetencji i cech osobowości nauczycieli przedsiębiorczości. Następnie omówiono wyniki własnych ilościowych badań empirycznych dotyczących wpływu nauczania, w tym osobowości i doświadczenia biznesowego nauczyciela akademickiego, na rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów studiów ekonomicznych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Doświadczenie w biznesie połączone z kreatywnością i umiejętnościami komunikacyjnymi to najważniejsze cechy skutecznego nauczyciela przedsiębiorczości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Skuteczne nauczanie przedsiębiorczości wymaga od nauczyciela doświadczenia na temat prowadzenia biznesu oraz odpowiedniego nastawienia do słuchaczy i procesu nauczania. Niezbędna jest otwartość i interaktywne prowadzenie zajęć, z dużą dozą pomysłowości i poczucia humoru, angażującego grupę do współpracy i poznawania treści zajęć.

Bibliografia

Benson, G.L. (1992). Teaching entrepreneurship through the classics. Journal of Applied Business Research, 8(4), 135.

Brockhaus, R.H. i Horwitz, P.S. (1986). The Psychology of the Entrepreneur. W: D.L. Sexton i R.W. Smilor (red.), The Art and Science of Entrepreneurship. Cambridge: Ballinger Publishing Company.

Chell, E., Haworth, J. i Brearley, S. (1991). The Entrepreneurial Personality: Concepts, Cases and Categories. London: Routledge.

Daly, S. (2001). Student-operated Internet businesses: true experiential learning in entrepreneurship and retail management. Journal of Marketing Education, 23(3), 204.

Daszkiewicz, N. (2014). Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165‑177.

Garavan, T.N. i O’Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmes: a review and evaluation – part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3‑12.

Gartner, W.B. i Vesper, K.H. (1994). Experiments in entrepreneurship education: successes and failures. Journal of Business Venturing, 9(3), 179‑187.

Heinonen, J. i Poikkijoki, S.A. (2006). An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25(1), 80‑94.

Henry, C., Hill, F. i Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education+ Training, 47(2), 98‑111.

Hindle, K. (2002). A grounded theory for teaching entrepreneurship using simulation games. Simulation & Gaming, 33(2), 236.

Kirby, D.A. (2002). Entrepreneurship Education: Can Business Schools Meet the Challenge? International Council for Small Business – 47 The World Conference, 24.

Kirby, D.A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge? Education + Training, 46(8/9), 510‑519.

Kuratko, D.F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577‑598.

Leitch, C. i Harrison, R. (1999). A process model for entrepreneurship education and development. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(3), 83.

Matlay, H. (2008). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(2), 382‑396.

Mwasalwiba, S.E. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education + Training, 52(1), 20‑47.

Neck, H.M. i Greene, P.G. (2011). Entrepreneurship Education: Known Worlds and Frontiers. Journal of Small Business Management, 49(1), 55‑70.

Pozyskano z: http://doi.org/10.1111/j.1540‑627X.2010.00314.x (dostęp: 15.02.2018).

Oosterbeek, H., van Praag, M. i Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54(3), 442‑454. Pozyskano z: http://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.08.002 (dostęp: 15.02.2018)

Peterman, N.E. i Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2), 129‑144.

Pittaway, L. i Cope, J. (2007). Entrepreneurship education: a systematic review of the evidence. National Council for Graduate Entrepreneurship, Working Paper 002/2006.

Rasmussen, E.A. i Sørheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26(2), 185‑194.

Robertson, M. i Collins, A. (2003). The video role model as an enterprise teaching aid. Education + Training, 45(6), 331.

Shane, S. i Venkataraman, S. (2007). The promise of entrepreneurship as a field of research. Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective, 25(1), 171‑184.

Pozyskano z: http://doi.org/10.1007/978‑3-540‑48543‑8_8 (dostęp: 15.02.2018).

Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168‑182.

Stewart, J. i Knowles, V. (2003). Mentoring in undergraduate business management programmes. Journal of European Industrial Training, 27(2‑4), 147.

Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 286‑296.

Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209‑230.

Van der Sluis, J. i Van Praag, C.M. (2007). Returns to Education for Entrepreneurs and Employees: Identification by Means of Changes in Compulsory Schooling Laws. Amsterdam: University of Amsterdam, the Netherlands Working paper.

Van der Sluis, J., Van Praag, M. i Vijverberg, W. (2008). Education and entrepreneurship selection and performance: A review of the empirical literature. Journal of Economic Surveys, 22(5), 795‑841.

Pozyskano z: http://doi.org/10.1111/j.1467‑6419.2008.00550. x (dostęp: 15.02.2018).

Van Praag, C.M. (1999). Some classic views on entrepreneurship. De Economist, 147(3), 311‑335.

Van Praag, C.M. i Versloot, P. (2007). What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. Small Business Economics, 29(4), 351‑382.

Vesper, K.H. i Gartner, W.B. (1997). Measuring progress in entrepreneurship education. Journal of Business Venturing, 12(5), 403‑421.

Von Graevenitz, G., Harhoff, D. i Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 90‑112.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246‑257.

Wach, K. (2014). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11‑32.

Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11‑26.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10‑17.

Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10‑23.

Opublikowane
2018-09-03
Jak cytować
Stępień, B. (2018). Czy przedsiębiorczy skuteczniej uczą przedsiębiorczości?. Horyzonty Wychowania, 17(41), 225-236. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174116