Edytorial: Współczesne dyskursy edukacyjne

  • Mirosław Kowalski Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Edukacji Psychologii i Socjologii
  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Ewa Kowalska Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki

Abstrakt

Każda zmiana, także ta w obszarze edukacji, niesie w sobie pewien potencjał konflikto genny.Dyskurs publiczny (i naukowy), towarzyszący wprowadzanym zmianom, może potencjał ów uwolnić i stać się przestrzenią sporu, w którym ścierać się będą ze sobą
odmienne narracje, różne sposoby interpretowania edukacyjnej rzeczywistośc i i  społ ecznegokontekstu jej funkcjonowania. Spór ten ma nierzadko nie tylko wymiar pragmatyczny,ale też i aksjologiczny. Obok pytań o to, w jaki sposób zmieniać edukację,pojawiają się bowiem również pytania podstawowe: Czym jest/powinna być edukacjawe współczesnym świecie? Jakie cele powinna realizować?

Opublikowane
2018-09-03
Jak cytować
Kowalski, M., Pasierbek, W., & Kowalska, E. (2018). Edytorial: Współczesne dyskursy edukacyjne. Horyzonty Wychowania, 17(41), 5-6. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1635