Szpunar, M. (2018). (Nie)potrzebna wrażliwość. Wydawnictwo Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 160.

Abstrakt

Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowało monografię Magdaleny Szpunar, doktor habilitowanej nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalisty w dziedzinie nauki o mediach, medioznawstwa oraz nowych mediów. Autorka pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Książka składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem oraz obszernej bibliografii, która zawiera pozycje zwarte i artykuły

Opublikowane
2021-02-17
Jak cytować
Borowska, A. (2021). Szpunar, M. (2018). (Nie)potrzebna wrażliwość. Wydawnictwo Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 160. Horyzonty Wychowania, 20(56), 172-175. https://doi.org/10.35765/hw.2017