Rozwój duchowy dziecka w pedagogice Janusza Korczaka

Słowa kluczowe: Janusz Korczak, historia wychowania, duchowość, religijność, rozwój duchowy

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest pokazanie rzadziej podejmowanego w pedagogice zagadnienia, jakim jest rozwój duchowy wychowanka.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem podjęty w artykule ma formę dwóch pytań: Jakie sposoby opisywania duchowości i jej wyrażania wykorzystał w swoich tekstach Korczak? Jakie podejmował działania, aby wychować uduchowione dziecko? Metoda przyjęta w pracy to analiza semantyczna wybranych tekstów wielkiego pedagoga, wspomnień jego wychowanków i innych osób, z którymi pozostawał w bliskich relacjach, oraz opracowań naukowych na temat jego życia i twórczości.

PROCES WYWODU: W artykule zostało zaprezentowane zagadnienie opisywania i wyrażania duchowości przez Korczaka w jego tekstach, a także jego działania podejmowane w celu wychowania uduchowionego dziecka.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z analizy tekstów Korczaka na temat duchowości i podejmowanych przez niego działań wynika, że jednym z celów, jakie sobie stawiał, było to, aby uczynić swoje życie i życie swoich wychowanków bardziej uduchowionym.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Podjęte zagadnienie wymaga dalszych studiów nad językiem religijnym Korczaka oraz przeprowadzenie całościowej analizy semantycznej wszystkich wspomnień wychowanków wielkiego pedagoga.

Bibliografia

Arnon, J. (1989). Wychowawca wychowawców. W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 179-184). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Balcerak, J. (1989). Niezapomniany redaktor „Małego Przeglądu”. W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 73-79). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Barszczewska, L. i Milewicz, B. (red.). (1989). Wspomnienia o Januszu Korczaku. Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Czapska, M. (2006). Ostatnie odwiedziny i inne szkice. Towarzystwo „Więź”.

Dembiński, A. (1989). Żyliśmy jak wszystkie korczakowskie dzieci. W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 39-42). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Harari, L. (1989). Nasze spotkania w redakcji. W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 80-84). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Korczak, J. (1993). Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku („Dzieła”, t. 7). Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (1994a). Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898-1912) (cz. 1, „Dzieła”, t. 3). Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (1994b). Senat szaleńców. Proza poetycka. Utwory radiowe („Dzieła”, t. 10). Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (1996). Sława. Opowiadania (1898-1914) („Dzieła, t. 6). Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (1997). Mośki, Joski i Srule. Józki, Jaśki i Franki („Dzieła”, t. 5). Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (1998). Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912) („Dzieła”, t. 4). Oficyna Wydawnicza Latona.

Korczak, J. (2008). Pisma rozproszone. Listy. (1913-1939) (cz. 2). Instytut Badań Literackich PAN.

Korczak, J. (2021). Pisma czasu wojny (1939-1942) („Dzieła”, t. 15). Instytut Badań Literackich PAN.

Lewi-Lisner, H. (1989). W Gocławku. W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 125-131). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Marciniak, W. (1989). Na koloniach letnich. W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 192-194). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Miller, L. (2016). Czy dzieci powinny wierzyć w Boga? Jak wiara może zbudować tożsamość dziecka,

pewność siebie i stworzyć trwały fundament dorosłego życia (K. Wąsala, tłum.). Wydawnictwo Samsara.

Nutkiewicz, S. (1989). Mniej niż rodzice i więcej niż rodzice… W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 67-73). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Witkowska-Krych, A. (2019). Mniej strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem. Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Zohar, D. i Marshall, I. (2001). Inteligencja duchowa. Najwyższa z inteligencji (P. Turski, tłum). Dom Wydawniczy Rebis.

Zyngman, I. (1989). Czy kłamstwo popłaca. W: L. Barszczewska i B. Milewicz (red.), Wspomnienia o Januszu Korczaku (s. 58-65). Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Opublikowane
2022-06-27
Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2022). Rozwój duchowy dziecka w pedagogice Janusza Korczaka. Horyzonty Wychowania, 21(58), 11-21. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.03
Dział
Artykuły tematyczne