Pojęcie wychowawca w tekście „Prawo dziecka do szacunku” Janusza Korczaka

Słowa kluczowe: pojęcie, pedagogika, historia wychowania, wychowawca

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Cel naukowy artykułu to opis zwerbalizowanego w nim pojęcia wychowawcy. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem postawiony w pracy dotyczy tego, jak Janusz Korczak oceniał postawy wychowawców w stosunku do dziecka. Metoda przyjęta w trakcie tworzenia artykułu to analiza semantyczna i strukturalna tekstu pedagogicznego. PROCES WYWODU: Artykuł przynosi analizę wypowiedzi narratora dotyczących negatywnego stosunku wychowawcy do dzieci. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analizowany dawny tekst naukowy z zakresu pedagogiki przynosi wciąż aktualne ustalenia dotyczące praktyki pedagogicznej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Teksty pedagogiczne Janusza Korczaka powinny się obowiązkowo znajdować w kanonie lektur teoretyków i praktyków wychowania.

Bibliografia

Korczak, J. (1929). Prawo dziecka do szacunku. Wydawnictwo J. Mortkowicza; Nakład T‑wa Wydawniczego w Warszawie.

Korczak, J. (1939). Pedagogika żartobliwa. Moje wakacje. Gadaninki radiowe Starego Doktora. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.

Opublikowane
2021-09-17
Jak cytować
Sieradzka-Baziur, B. (2021). Pojęcie wychowawca w tekście „Prawo dziecka do szacunku” Janusza Korczaka. Horyzonty Wychowania, 20(55), 129-133. https://doi.org/10.35765/hw.2156