Histrionical Blurriness. A God Image Without Features

  • Agnieszka Małgorzata Krzysztof - Świderska Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Religii i Duchowości https://orcid.org/0000-0002-0819-0350
Słowa kluczowe: obraz Boga, psychoanaliza, osobowość histrioniczna, CAQDAS, osobowość

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Eksploracja specyfiki Obrazu Boga w histrionicznej organizacji osobowości.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główne pytanie badawcze brzmi: czy Obraz Boga w histrionicznej organizacji osobowości jest podobny, czy różni się od obrazu Boga w osobowości z pogranicza? Przeprowadzono strategię metodologiczną Jakościowej Analizy Wtórnej z wykorzystaniem CAQDAS materiału zebranego w projekcie dotyczącym obrazu Boga w organizacji osobowości borderline (Krzysztof-Świderska, 2017).

PROCES WYWODU: Argumentowano wpływ przededypalnych korzeni histrionicznej organizacji osobowości na kształtowanie się swoistego obrazu Boga.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki rzucają światło na pewne cechy histrionicznego obrazu Boga: idealizację i nieostrość. Odkryte cechy obrazu Boga u pacjentów histrionicznych korespondują z teoretycznym podejściem Bollasa.

WNIOSKI, INNOWACJE I REKOMENDACJE: Z metodologicznego punktu widzenia w przyszłych badaniach zaleca się standaryzację grup pod kątem fazy terapii. Wskazuje się również, że odgrywanie doświadczanych problemów w przestrzeni religijnej może być potencjalnie niebezpieczne dla tych pacjentów.

Biogram autora

Agnieszka Małgorzata Krzysztof - Świderska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Religii i Duchowości

Dr n. społ. Agnieszka Krzysztof-Świderska – Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii,  adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości w Akademii Ignatianum w Krakowie. Praktykuje jako terapeuta psychodynamiczny.

W latach 2005-2009 pracowała w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Józefa Babińskiego. W ramach studiów doktoranckich zrealizowała pod opieką Profesor Haliny Grzymały-Moszczyńskoiej, projekt naukowy dotyczący przeżywania osobistej religijności przez osoby z  głębokimi zaburzeniami osobowości. Prowadziła również  szeroko zakrojoną działalność szkoleniową, w ramach cykli szkoleniowych „Religijność i duchowość w psychoterapii i pomocy psychologicznej” czy "Diagnoza i rozumienie problemów klientów pomocy społecznej".  Od  2013 roku  realizuje dwa projekty badawcze:  projekt dotyczący postaw religijnych artystów, studentów i nauczycieli sztuki, dotowany przez fundację Mateusza Grabowskiego działającą w Wielkiej Brytanii, oraz projekt  dotyczący roli duchowości jako dojrzałego mechanizmu obronnego w osobowości.

Bibliografia

APA. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). American Psychiatric Association.

APA. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association. https://doi.org/10.1176/APPI.BOOKS.9780890425596

Anczyk, A., Grzymała-Moszczyńska, H., Krzysztof-Świderska, A., & Prusak, J. (2019). The replication crisis and qualitative research in the psychology of religion. International Journal for the Psychology of Religion, 29(4), 278-291. https://doi.org/10.1080/10508619.2019.1687197

Barker, E. (2013, August). New religious movements: their incidence and significance. LSE Research Online. http://eprints.lse.ac.uk/11887/1/libfile_REPOSITORY_Content_Barker,%20E_New%20religious%20movements_Barker_New%20religious%20movements_2013.pdf

Blagov, P.S., & Westen, D. (2008). Questioning the coherence of histrionic personality disorder: Borderline and hysterical personality subtypes in adults and adolescents. Journal of Nervous and Mental Disease, 196(11), 785-797. https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e31818b502d

Bleger, J., Churcher, J., & Bleger, L. (2013). Symbiosis and ambiguity: a psychoanalytic study. Routledge.

Bollas, C. (2000). Hysteria. Routledge.

Caligor, E., Kernberg, O.F., Clarkin, J.F., & Yeomans, F.E. (2018). Psychodynamic therapy for personality pathology : treating self and interpersonal functioning. American Psychiatric Association.

Colman, A.M. (2014). A dictionary of psychology (3rd ed.). Oxford University Press.

Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). SAGE Publications.

Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A., & Sheikh, A. (2011). The case study approach. BMC Medical Research Methodology, 11(100), 1-9. https://doi.org/https://doi. org/10.1186/1471-2288-11-100

De Weger, S.E. (2016). Clerical sexual misconduct involving adults within the roman catholic church. Queensland University of Technology.

Diguer, L., Hébert, É., Gamache, D., Laverdière, O., Daoust, J.-P., & Pelletier, S. (2006). Personality Organization Diagnostic Form. Manual for scoring. Université Laval.

Goldstein, E.G. (1990). Borderline disorders: clinical models and techniques. Guilford Press. https:// www.guilford.com/books/Borderline-Disorders/Eda-Goldstein/9780898624427

Hébert, É., Diguer, L., Descôteaux, J., Daoust, J.P., Rousseau, J.P., Normandin, L., & Scul- lion, M. (2003). The personality organization diagnostic form (podf): A preliminary report on its validity and interrater reliability. Psychotherapy Research, 13(2), 243-254. https://doi. org/10.1080/713869643

Hughes, K., & Tarrant, A. (2020). Qualitative secondary analysis. SAGE Publications.

Klein, M. (1952). The origins of transference. International Journal of Psycho-Analysis, 33, 433-438. Kohon, G., & Forrester, J. (1999). No lost certainties to be recovered. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429477584

Krzysztof-Świderska, A. (2017). Bóg z pogranicza. Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.

Leeming, D.A., Madden, K., & Marlan, S. (2010). Encyclopedia of psychology and religion. https:// doi.org/10.1007/978-0-387-71802-6

Lewis, J.R. (2011). Violence and new religious movements. Oxford University Press.

Madva, E.N., Ross, D.A., & Cooper, J.J. (2019). What’s all the hysteria about? A modern perspective on functional neurological disorders. Biological Psychiatry, 85(2), e3. https://doi.org/10.1016/J. BIOPSYCH.2018.11.003

McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis understanding personality structure in the clinical process (2nd ed.). Guilford Press.

Novais, F., Araújo, A., & Godinho, P. (2015). Historical roots of histrionic personality disorder. Frontiers in Psychology, 6, 1463. https://doi.org/10.3389/FPSYG.2015.01463/BIBTEX

Pietkiewicz, I., & Smith, J.A. (2012). Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii 1. Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 361-369.

Rienzi, B.M., & Scrams, D.J. (1991). Gender stereotypes for paranoid, antisocial, compulsive, dependent, and histrionic personality disorders. Psychological Reports, 69(3 Pt 1), 976-978. https://doi.org/10.2466/PR0.1991.69.3.976

Rizzuto, A.-M. (1979). The birth of the living God: a psychoanalytic study. University of Chicago Press.

Schaap-Jonker, H., Eurelings-Bontekoe, E., Verhagen, P.J., & Zock, H. (2002). Image of God and personality pathology: An exploratory study among psychiatric patients. Mental Health, Religion & Culture, 5(1), 55-71. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13674670110112712

Shapiro, E.R. (1978). The psychodynamics and developmental psychology of the borderline patient: A review of the literature. American Journal of Psychiatry, 135(11), 1305-1315.

Smith, S.F., & Lilienfeld, S.O. (2021). Histrionic personality disorder. In V.S. Ramachandran (ed.), Encyclopedia od Human Behavior (2nd ed., pp. 312-315). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/ B978-0-12-809324-5.06447-6

Tate, J.A., & Happ, M.B. (2018). Qualitative secondary analysis: A case exemplar. Journal of Pe- diatric Health Care, 32(3), 308-312. https://doi.org/10.1016/J.PEDHC.2017.09.007

Teddlie, C., & Yu, F. (2017). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 77-100. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1558689806292430

Wilkinson-Ryan, T., & Westen, D. (2000). Identity disturbance in borderline personality disorder: An empirical investigation. American Journal of Psychiatry, 157(4), 528-541. https://doi.org/10.1176/ APPI.AJP.157.4.528

Winnicott, D.W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena; a study of the first not-me possession. The International Journal of Psychoanalysis, 34, 89-97.

Zamawe, F.C. (2015). The implication of using NVivo software in qualitative data analysis: Evidence-based reflections. Malawi Medical Journal, 27(1), 13-15.

Opublikowane
2022-09-29
Jak cytować
Krzysztof - Świderska, A. M. (2022). Histrionical Blurriness. A God Image Without Features. Horyzonty Wychowania, 21(59), 111-121. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.12