Edukacyjne lęki i niepokoje pedagoga

  • Marian Śnieżyński Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

W zamieszczonym artykule wyraziłem swoje lęki i niepokoje wobec niektórych nurtów i teorii pedagogicznych wywodzących się głównie z postmodernizmu. Do nurtów tych zaliczyłem: antypedagogikę, pedagogikę ponowoczesności i szkoły waldorfowskie. Antypedagogika i pedagogika ponowoczesności opierają się na liberalizmie wychowawczym, lansują pełną autonomię i wolność osoby ucznia, w którą nie mogą ingerować wychowawcy. Relatywizm etyczno – moralny został w nich szczególnie mocno wyeksponowany. Natomiast szkoły waldorfowskie próbują wychowywać młodego człowieka bezstresowo, w izolacji od problemów i kłopotów codziennego życia. Zawieszeni w iluzji harmonii, otuleni kokonem antropozofii i reinkarnacji, zmierzają do nowego, nierealnego świata. Swój niepokój kieruję również w stronę szkoły zarzucając jej ucieczkę od procesu wychowania.

Opublikowane
2010-12-30
Jak cytować
Śnieżyński, M. (2010). Edukacyjne lęki i niepokoje pedagoga. Horyzonty Wychowania, 9(18), 61-72. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/337
Dział
Artykuły tematyczne