O potrzebie myślenia w przełomowych czasach (kilka uwag historyka myśli politycznej, a zarazem badacza stanu współczesnej filozofii polityki)

  • Bogdan Szlachta Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

Tekst traktuje o zasadniczych pytaniach zadawanych dziś w związku z niecierpliwymi atakami podejmowanymi przeciwko istniejącym tradycjom językowym, uzasadniającym wartościowanie rozmaitych zdarzeń i wypowiedzi; ataki te, podejmowane zwłaszcza przez zwolenników stanowiska pozytywistycznego, prowadzą w szczególności do erozji dotąd dominujących sposobów uzasadniania istniejącego ładu normatywnego jako najważniejszego bodaj z analizowanych w historii myśli politycznej i współczesnej filozofii polityki punktu odniesienia dla myślenia jako takiego. Czas obecny, czas popularności tych ataków, jest „przełomowy”, gdyż wymaga stałej, krytycznej refleksji o istnieniu podobnego ładu, negowanego jako opresyjny między innymi przez coraz liczniejszych zwolenników stanowiska agonistycznego, współtworzących między innymi projekt radykalnej demokracji przeciwko nie tylko tradycji konserwatywnej, ale i liberalnej.

Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Szlachta, B. (2009). O potrzebie myślenia w przełomowych czasach (kilka uwag historyka myśli politycznej, a zarazem badacza stanu współczesnej filozofii polityki). Horyzonty Wychowania, 8(16), 15-24. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/375
Dział
Artykuły tematyczne