Edukacyjny "tuning" kreatywnego myślenia

  • Anna Sajdak Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

Edukacyjny tuning kreatywnego myślenia oznacza wszystkie świadomie podejmowane działania nakierowane na wzmocnienie, wspieranie czy też stymulowanie zdolności twórczego myślenia uczniów. Dokonując świadomego wyboru, Autorka przedstawia trzy kwestie jako zaproszenie do dalszej lektury i dyskusji. Na wstępie przedstawia fundamenty działań pedagogicznych nakierowanych na wspieranie potencjału kreatywności człowieka. Założenia dotyczą fenomenu twórczości jako dyspozycji rozpoznawalnej, powszechnej i poddającej się stymulacji. Uzasadnień dla tak sformułowanych fundamentów edukacyjnego tuningu Autorka szuka w koncepcjach psychologicznych. Poszczególne, pojawiające się w przestrzeni historycznej koncepcje dały asumpt nie tylko dla zbudowania współczesnego rozumienia twórczości jako wielowymiarowego fenomenu, ale też i wskazują możliwości rozpoznawania i wspierania ludzkiej kreatywności. Stojąc na gruncie określonej koncepcji psychologicznej czy można budować narzędzia, które służą do diagnozowania i stymulowania twórczych predyspozycji, cech osobowości sprzyjających twórczości, właściwości poszczególnych ścieżek myślenia twórczego czy też twórczych operacji umysłowych. Kolejno przedstawione zostały kierunki działań edukacyjnych, związane z tworzeniem środowiska edukacyjnego sprzyjającego twórczości oraz z rodzajami wsparcia twórczego instrumentarium czyli sposobami polepszania „oprogramowania” ludzkiego mózgu odpowiadającego za „moc twórczego myślenia”. Następnie podjęta została problematyka zasilania procesów twórczych przez dostarczanie przez szkołę tworzywa dla procesów twórczego myślenia. Na koniec Autorka przedstawia parę refleksji na temat „niemocy twórczego myślenia” czyli opisuje edukacyjne działania na rzecz przezwyciężania przeszkód kreatywności, barier, które mogą tkwić zarówno w samym człowieku (natury poznawczej i emocjonalnej), jak i tych, które tworzy samo edukacyjne środowisko.

Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Sajdak, A. (2009). Edukacyjny "tuning" kreatywnego myślenia. Horyzonty Wychowania, 8(16), 61-76. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/378
Dział
Artykuły tematyczne