O możliwości zbudowania realistycznej filozofii wychowania w oparciu o tomizm i personalizm

  • Mikołaj Krasnodębski

Abstrakt

Od ostatniego dziesięciolecia XX wieku w Polsce można zaobserwować duże zainteresowanie problematyką filozofii wychowania. Powstało wiele prac z tej dziedziny. Do najbardziej znanych zalicza się publikacje: J. Czernego, S. Gałkowskiego, M. Gogacza, M. Nowaka, A.E. Szołtyska, J. Zubelewicza oraz wydania zbiorowe pod redakcją F. Adamskiego. Opracowania te wyróżnia dystans do marksistowskich paradygmatów w pedagogice oraz próba zbudowania systemu wychowawczego opartego na jednym z kierunków filozofii współczesnej (fenomenologia, personalizm, hermeneutyka, filozofia dialogu, egzystencjalizm, postmodernizm i tomizm), a niekiedy na kilku z nich (A.E. Szołtysek). Publikacje te wydają się wypełniać istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, na którym po 1945 roku, ze względów oczywistych, nie można było odnaleźć pozycji z filozofii wychowania nieodwołujących się do marksizmu.....
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Krasnodębski, M. (2009). O możliwości zbudowania realistycznej filozofii wychowania w oparciu o tomizm i personalizm. Horyzonty Wychowania, 8(16), 137-168. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/383