Transcendentno-horyzontalna antropologia „Horyzontów Wychowania”

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Słowa kluczowe: HORYZONTY WYCHOWANIA, ANTROPOLOGIA TRANSCENDENTNO-HORYZONTALNA, PERSONALIZM DIALOGOWY, INDYWIDUALIZM, KOLEKTYWIZM

Abstrakt

Autor analizuje dorobek naukowy i rozwój programowy dotychczasowych 20 numerów „Horyzontów Wychowania”, którym jest „autentyczne wychowywanie współczesnego człowieka do pełni człowieczeństwa”. By uzasadnić te założenia, przedstawia dwie doktryny antropologiczne ostatnich czasów, a mianowicie indywidualizm i kolektywizm. Do tego dołączyć należy obecny kryzys „smutnego człowieka”. Ostatecznie dochodzi do wniosku, iż założenia programowe postawione przez Redakcję realizowane są poprzez założenia antropologii transcendentno-horyzontalnej metodą analityczną.

Bibliografia

Buber M., Problem człowieka, Warszawa 1993.

<http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/elections-un-vote-pour-quelle-societe--12713.html> (dostęp: 06.01.2012).

Mirek Zb., Tożsamość człowieka w kontekście relacji natura – kultura – sacrum, „Horyzonty Wychowania” 2/2003 (4).

Pasierbek W., Edytorial, „Horyzonty Wychowania” 1/2002 (1).

Palka S., Opinia na temat „Horyzontów Wychowania”, „Horyzonty Wychowania” 6/2007 (11).

Pasierbek W., Człowiek w jednoczącej się Europie, Kraków, 2004.

Opublikowane
2011-12-30
Jak cytować
Pasierbek, W. (2011). Transcendentno-horyzontalna antropologia „Horyzontów Wychowania”. Horyzonty Wychowania, 10(20), 7-18. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/799
Dział
Artykuły tematyczne