Edytorial: Uniwersytet a przedsiębiorczość

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego

Abstrakt

Tematyka edukacji dla przedsiębiorczości gości na łamach naszego czasopisma już po raz czwarty i cieszy się wyjątkową popularnością wśród naszych autorów i czytelników...

Bibliografia

Komisja Europejska. (2006). Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela – 13 lutego 2006, KOM (2006) 33 wersja ostateczna.

Rachwał, T., i Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405-415.

Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Pasierbek, W., & Wach, K. (2016). Edytorial: Uniwersytet a przedsiębiorczość. Horyzonty Wychowania, 15(35), 5-6. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/943