Call for Papers: HW Vol 22, No 64 (2023): „Dzieci i rodziny w sytuacji konfliktu”

2022-11-17

Kryzysy są nieodłącznym elementem życia w lokalnym, narodowym i międzynarodowym kontekście. Konflikty zbrojne, terroryzm, pandemie, choroby, krachy gospodarcze, bezrobocie, głód, przymusowe migracje i klęski żywiołowe dezorganizują funkcjonowanie zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Rodzinie zagrażają również konflikty powstające wewnętrznie, takie jak rozpad związku, uzależnienie czy śmierć osoby bliskiej. Wydarzenia kryzysowe mają długofalowy wpływ na dalsze życie dzieci i rodzin, a jego negatywne skutki  mogą pogłębiać się w miarę upływu czasu.

W bieżącym numerze „Horyzontów Wychowania” chcielibyśmy pochylić się nad następującymi pytaniami:

Jak rodziny radzą sobie z traumą, wysiedleniem, stratą i cierpieniem?

Jakimi metodami możemy (ewentualnie: w jaki sposób) możemy zbadać natychmiastowy, krótkoterminowy i długoterminowy wpływ skutków wydarzeń kryzysowych na dzieci i rodziny?

Jak kryzys wpływa na subiektywny dobrostan jednostek w rodzinie?

Jakie strategie adaptacyjne opracowują i wdrażają rodziny, aby poradzić sobie z kryzysem?

W jaki sposób instytucje i organizacje mogą wspierać rodziny w czasach kryzysu?

W jaki sposób powiązane są ryzyko i odporność psychiczna?

Jak opiekunowie radzą sobie z dolegliwościami, chorobami psychicznymi i uzależnieniami członka rodziny?

Zapraszamy zainteresowane osoby, reprezentujące różne dziedziny naukowe do przedkładania artykułów (najlepiej w języku angielskim), dotyczących szeroko pojętej problematyki dzieci i rodzin w sytuacji kryzysu. Autorzy mogą nadsyłać prace o dowolnej tematyce związanej z wydarzeniami kryzysowymi i ich wpływem na dzieci i rodziny.

Redaktor numeru:  Nidhi Gulati, Marta Prucnal-Wójcik

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2023

Nadsyłanie artykułów:  30 czerwca 2023

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW