Aktualny numer

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 "Horyzonty Wychowania" otrzymały 70 punktów za publikację naukową
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. (więcej).
Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".

Od 2022 roku czasopismo "Horyzonty wychowania"  jest wydawane tylko w wersji online. W latach 2002 - 2021 czasopismo było wydawane także w wersji drukowanej (ISSN 1643-9171).

Wydawca
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
eISSN:
2391-9485
DOI:
10.17399/HW

Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons: Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0)

Licencja CC

 • ERIH PLUS
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • IC Journals Master List
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • BazEkon
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • pedagogika
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • psychologia
 • filozofia
 • językoznawstwo
MNISW 70 punktów (2022)
h5Index 12

Aktualności

Call for Papers: HW Vol 22, No 63 (2023): " Pasje w wychowaniu człowieka”

2022-07-05

Redaktor numeru:  Maria Szymańska,  Agnieszka Kaczor

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2023

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2023

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW

Czytaj więcej

Call for Papers: HW Vol 22, No 61 (2023): "Oswajanie obcości"

2022-04-19

Redaktor numeru:  dr Irmina Rostek i dr Agnieszka Szewczyk -Zakrzewska

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2023

Nadsyłanie artykułów: 30.11. 2022

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW

 

 

 

 

Czytaj więcej

Call for Papers: HW Vol 21, No 60 (2022): „Wymiary i oblicza dialogu”

2022-01-15

Redaktor numeru: Marta Prucnal-Wójcik, Helen Beckmann-Hamzei 

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2022

Nadsyłanie artykułów:  30.06.2022

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW

 

Czytaj więcej

Call for Papers: HW Vol 21, No 59 (2022): "Narracja w badaniach nad edukacją"

2021-08-12

 

Redaktorzy numeru: dr Maria Szymańska, dr Agnieszka Kaczor

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2022

Nadsyłanie artykułów: 31 maja 2022

zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW

Czytaj więcej

Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP