Call for Papers: HW Vol 23, No 67 (2024): "Historia pedagogiki rodziny. Twórcy-idee-koncepcje”

2023-05-29

Tematem kolejnego tomu „Horyzontów Wychowania” jest historia rozwoju pedagogiki rodziny. Celem proponowanej dyskusji jest próba ustalenia dorobku naukowego w tej dyscyplinie. Autorom tekstów sugerujemy podjęcie zagadnień, które wpisują się w następujące obszary badań:

  • Autorzy polskich i zachodnich koncepcji pedagogiki rodziny.
  • Recepcja zachodniej myśli na temat wychowania w rodzinie w polskiej pedagogice.
  • Ewolucja pojmowania edukacyjnych funkcji rodziny na przestrzeni dziejów.
  • Poradniki i przewodniki dla osób zajmujących się wychowaniem w rodzinie.
  • Udział czasopism i serii wydawniczych w popularyzacji idei pedagogiki rodziny .

Zapraszamy Państwa do podzielnia się swoimi najnowszymi wynikami badań na temat dorobku pedagogiki  rodziny.

Redaktor numeru: Władysława Szulakiewicz

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2024

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2024

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW