Call for Papers: HW Vol 23, No 66 (2024): „Szkoła i rodzina – współpraca, partnerstwo, zaangażowanie”

2023-08-24

Współpraca szkoły i rodziny to z jednej strony potrzeba i konieczność, ale także wyzwanie. Zjawisko to ma swoje uwarunkowania formalno-prawne. Opiera się na prawie i obowiązku rodziców do wychowania dziecka oraz  zasadzie pomocniczości innych osób i instytucji, w tym przede wszystkim szkoły. Celem współpracy szkoły i rodziny jest wielostronne zaangażowanie różnych podmiotów do wspólnego działania, by zdynamizować i wspierać integralny rozwój dziecka na każdym etapie życia. Dzisiaj uczestniczymy w świecie dynamicznej i często nieprzewidywalnej zmiany, stąd pojawiają się pytania dotyczące realizowania współpracy rodziny i szkoły tu i teraz w nowych okolicznościach postpandemicznych i wojny. Pytania te dotyczą tego: gdzie jest dzisiaj siła i wartość współpracy rodziny i szkoły? jakie są tendencje, potrzeby i oczekiwania podmiotów współpracy? jak wspólnie z dzieckiem i dla dobra dziecka budować współpracę? Zapraszamy do podjęcia naukowego namysłu oraz podzielania się wynikami swoich badań w obszarze tematycznym „Szkoła i rodzina – współpraca, partnerstwo, zaangażowanie” na łamach „Horyzontów Wychowania”

Redaktor numeru: Gabriella Pusztai, Anna Błasiak, Ewa Dybowska

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2024

Nadsyłanie artykułów:  29 luty 2024

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW