Call for Papers: HW Vol 23, No 68 (2024): „W kierunku edukacji inkluzyjnej”

2023-12-06

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że współczesną szkołę, tzw. włączającą, tworzą uczniowie o bardzo zróżnicowanych możliwościach i potrzebach. Heterogeniczne zespoły klasowe stanowią wyzwanie dla pedagogów. W trosce o wysoką jakość edukacji należy identyfikować zróżnicowane potrzeby i możliwości uczniów oraz poszukiwać adekwatnych form ich wsparcia. Warto podjąć refleksję naukową w obrębie następujących obszarów problemowych:

  • Proces identyfikacji specjalnych / zróżnicowanych / indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (w tym np.: badania skriningowe, diagnoza funkcjonalna, (nie)dostępność narzędzi i procedur diagnostycznych);
  • Heterogeniczne zespoły klasowe jako wyzwanie dla nauczycieli (w tym np.: problematyka uczniów z zaburzeniami zachowania, z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym i/lub w kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami komunikacji);
  • Modelowe rozwiązania systemowego wsparcia uczniów w edukacji włączającej (w tym: rozwiązania obecne w różnych krajach);
  • Praktyczne działania na rzecz wysokiej jakości edukacji włączającej – metody, formy i strategie nauczania-uczenia się optymalizujące proces rozwoju i edukacji (w tym np.: budowanie kompetencji nauczycieli edukacji włączającej).

Zapraszamy do dyskursu naukowego i prezentacji wyników aktualnych badań w zarysowanym obszarze tematycznym na łamach czasopisma „Horyzonty wychowania”. Autorów, reprezentujących różne dziedziny naukowe, prosimy o składanie tekstów poprzez system OJS w języku angielskim (preferowanym)  i/lub polskim.

Redaktor numeru: Tamara Cierpiałowska, Irmina Rostek

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2024

Nadsyłanie artykułów:  30 czerwiec 2024

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW