Call for Papers: HW Vol 24, No 69 (2025): „ Męskość a wychowanie”

2023-12-07

We współczesnym dyskursie nauk humanistycznych i społecznych, ale także w publicystycznych debatach, coraz głośniej wybrzmiewa pytanie o męskość. Nie tylko o to, czym była i czym jest, ale też czym może, a nawet powinna być - także w kontekście haseł o jej rzeczywistym lub domniemanym kryzysie.

Redaktorzy tematycznego zeszytu „Horyzontów Wychowania” – Męskość a wychowanie  zapraszają do podjęcia namysłu nad pytaniem: Jaki jest związek między współczesnymi zmianami kulturowymi i społecznymi a „nowymi” konceptualizacjami męskości i wychowania do niej? Proponujemy następujące obszary rozważań:

  • dziedziny męskiego wychowania: cielesność – seksualność – intymność – emocjonalność – intelektualność – duchowość;
  • mity i rytuały w wychowaniu do męskości;
  • tabuizacja nie-męskości a wychowanie do bycia mężczyzną;
  • cechy kobiecego i męskiego wychowania do męskości w codzienności (w rodzinie,
    w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych i innych);
  • doświadczenia zranienia, zawiedzenia, opuszczenia, osamotnienia, uwiedzenia, zwodzenia, bycia niczyim – wychowanie do męskości a bycie mężczyzną;
  • (samo)wychowanie do męskości – kulturowa sfera Cienia/zakamarki duszy (m.in. subkultury, środki psychoaktywne, praktyki ezoteryczne, sekty itp.);
  • topika wychowania do męskości w wybranych tekstach kulturowych (literackich, filmowych, serialowych, komiksowych, w grach komputerowych itp.)

Redaktor numeru: Anna Walczak, Andrzej Pankalla. Anna Błasiak

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2025

Nadsyłanie artykułów:  30 listopad 2024

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW