Call for Papers: HW Vol 24, No 70 (2025): „Historie, które łączą i historie, które dzielą”

2024-05-16

Badacze narracji są przekonani, że ludzka aktywność i doświadczenie są wypełnione znaczeniem i że historie, a nie logiczne argumenty są narzędziem, za pomocą którego to znaczenie jest przekazywane. Zatem narrację można rozumieć nie tylko jako opowiadanie przekazujące informacje i wiedzę, ale też jako sposób rozumienia siebie i świata. Paręnaście lat temu zastanawiano się, czy powszechność kategorii narracji w naukach społecznych i humanistycznych jest chwilową modą, czy przejawem stałej tendencji. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że badania narracyjne na świecie i w Polsce ugruntowały swoją pozycję, ale też wymagają otwarcia się na nowe horyzonty oraz refleksji nad własnymi ograniczeniami.

Żyjemy w momencie historii, w którym podziały międzyludzkie, brak ufności i izolacja stają się coraz bardziej widoczne. Jednocześnie w obliczu naruszenia poczucia bezpieczeństwa wyraźniej widać, jak bardzo jesteśmy współzależni i jaką wagę ma wzajemna troska.  Anthony Giddens twierdzi, że wobec niepewności, izolacji i braku zaufania typowego dla nowoczesności narracyjne rozumienie siebie daje poczucie spójności i zrozumienia. Własne opowieści tworzą jednostki, ale też diady, rodziny i społeczeństwa. Na każdym z tych poziomów narracje mogą zarówno nas zbliżać i wzmacniać, jak i odgrywać destruktywną rolę. Warto zatem postawić pytanie, kiedy myślenie narracyjne pozwala konstruować bardziej autentyczną, zniuansowaną wizję świata i wspiera harmonijne współżycie? Kiedy z kolei pogłębia podziały między ludźmi, przez podbudowywanie hermetycznych opowieści wybiórczym sposobem ujęcia faktów?

Zapraszamy do zgłaszania tekstów koncentrujących się wokół adaptacyjnej i dezadaptacyjnej funkcji narracji, które ukażą, jak buduje się historie, które łączą lub które dzielą.

Redaktor numeru: Irmina Rostek, Kamil Jezierski

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2025

Nadsyłanie artykułów:  28 luty 2025

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW