Call for Papers: HW Vol 21, No 60 (2022): „Wymiary i oblicza dialogu”

2022-01-15

Według profesora Mariana Śnieżyńskiego „Sens dialogu polega na odkrywaniu prawdy. W dialogu najcenniejsze jest to, co najbardziej subiektywne. Jego istotą jest wolny udział i tolerancja innego, obcego, a także konieczność uważnego słuchania nie tyle słów, co ich sensu.” (M. Śnieżyński, Od monologu do dialogu edukacyjnego, 2001) Pierwszą i najlepszą szkołą dialogu powinna być rodzina. To w niej bowiem – jak podkreśla profesor Stanisław Leszek Stadniczeńko – „występują bezpośrednie relacje twarzą w twarz, nasycone uczuciami i emocjami, a stosunki między członkami są bliskie, tworząc swoiste laboratorium sytuacji wychowawczej,” która powstaje jako rezultat relacji osób w niej uczestniczących. „Rodzina jest pomostem między jednostkową osobą a społeczeństwem.” (S.L. Stadniczeńko, Wspólnotowa rzeczywistość rodziny w służbie dziecku, 2020) W dzieciństwie najmocniej kształtuje się nasza osobowość, nasza wrażliwość, nasze postrzeganie rzeczywistości i innych ludzi. Dialog w rodzinie przekłada się na dialog w szerszym kontekście społecznym, określając jego wymiar, jego oblicza. Dialog, będący według Martina Bubera, „relacją istotową”, stanowi podstawę człowieczeństwa, kształtuje człowieka.

W dzisiejszym świecie, w którym wielu ludziom coraz trudniej się odnaleźć, potrzebny jest autentyczny dialog, prowadzący do porozumienia, refleksji nad sensem życia i istotą człowieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się swoimi refleksjami i współtworzenia naszego kolejnego numeru „Horyzontów Wychowania”.

Redaktor numeru: Marta Prucnal-Wójcik, Helen Beckmann-Hamzei 

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2022

Nadsyłanie artykułów:  30.06.2022

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW