Strengths and Weaknesses of the Polish System of Vocational Guidance and Career Counselling for Convicts on the Example of Occupational Activation Forms

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present strengths and weaknesses of the Polish system of vocational guidance and career counselling for convicts on the example of occupational activation forms. The forms are presented in the context of the functionality of the system of career guidance and counselling provided to convicts in Poland, along with entities responsible for its implementation.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem has been formulated as the following questions: What are the forms of occupational activation of convicts, considering the context of the functionality of the system of occupational guidance and career counselling for convicts in Poland? The following methods have been applied for the research: an on-line questionnaire survey and a free-form interview with targeted questions.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the introductory part of the article the term of vocational guidance and career counselling is explained. Then the career counselling system in Poland is characterised. The considerations presented in the article are focused on strengths and weaknesses of vocational guidance and career counselling for convicts.

RESEARCH RESULTS: The analysis refers the career guidance and counselling system for convicts. It also indicates a necessity of synergy which would incorporate all the elements into one system.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Considering economic and social aspects, the functionality of the system of career guidance and counselling for convicts is highly significant. Occupational activation of convicts contributes to the prevention of recidivism and it allows them to find employment after they leave prison.

Biogram autora

Daria Joanna Becker-Pestka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr pedagogiki, mgr teologii, doradca zawodowy i metodyk nauczania języka angielskiego; autorka publikacji skupionych wokół zjawisk patologii społecznej i resocjalizacji; adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; promotor prac dyplomowych i magisterskich; uczestnik i organizator konferencji

Bibliografia

Becker-Pestka, D. (2011). Doradca zawodowy we współczesnej szkole. Zeszyty Naukowe, 187.

Kargulowa, A. (2010). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kukla, D. (2012). Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach

unii europejskiej. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Marczak, M. (2013). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ministry of Family, Labour and Social Policy. (2017). Wyszukiwarka opisów zawodów. Retrieved

from: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/

wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/242304?_jobclassificationportlet_

WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-

-danych%2Fklasyfikacja-zawodow i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%2F%2F-

-%2Fklasyfikacja_zawodow%2Flitera%2FD (access: 01.10.2017).

Sobierajski, T. (2013). Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja. Warszawa: ISNS UW.

Prison Guard. (2017a). Power 2014-2020. Retrieved from: http://sw.gov.pl/strona/power-2014-2020.

Prison Guard. (2017b). Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie pn „Podniesienie kwalifikacji zawodowych

więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary wolności” realizowanego przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku w ramach programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Retrieved from: http://www.sw.gov.

pl/assets/00/32/51/44712b20bac62856402f598470352d1d379bd1ed.pdf (access: 01.10.2017).

Prison Guard. (2017c). Program „Praca dla więźniów”. Retrieved from: http://sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow.

Prison Guard. (2017d). Powszechność zatrudnienia skazanych. Retrieved from: http://sw.gov.pl/assets/03/12/82/1d985ccc8f0b3fccf49d34b975f55bdf2b5d0de6.pdf (access: 01.10.2017).

Prison Guard. (2017e). Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych

Zakładów Pracy. Retrieved from: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx(access: 01.10.2017).

Prison Guard. (2017f). Przywięzienne Zakłady Pracy. Retrieved from: http://sw.gov.pl/strona/przywiezienne-zaklady-pracy (access: 01.10.2017).

The Act of 20th April 2004 on Employment Promotion and Institutions of the Labour Market, Journal

of Laws 2017, items 1065, 1292, 1321, 1428, 1543.

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Becker-Pestka, D. J. (2019). Strengths and Weaknesses of the Polish System of Vocational Guidance and Career Counselling for Convicts on the Example of Occupational Activation Forms. Horyzonty Wychowania, 17(44), 41-48. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1564