Edytorial vol. 17, nr 44

  • Bożena Pera Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego
  • Wit Pasierbek

Abstrakt

W obliczu dynamicznych przemian wywołanych pogłębiającymi się procesami globalizacji i regionalizmu oraz towarzyszącymi im: postępem naukowo-technicznym, rosnącą konkurencją,
szeroko wykorzystywanymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, jak również zachodzącej na coraz większą skalę internacjonalizacji przedsiębiorstw, zmianie ulega także podejście do przedsiębiorczości oddziałującej nie tylko na rozwój organizacji,
lecz również sektora, kraju, regionu, a nawet gospodarki światowej. Problemem staje się także złożoność zachodzących procesów i powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz społeczeństwami funkcjonującymi w różnych wymiarach przestrzennych...

Opublikowane
2019-03-29
Jak cytować
Pera, B., & Pasierbek, W. (2019). Edytorial vol. 17, nr 44. Horyzonty Wychowania, 17(44), 5-6. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1730