Editorial: University and Entrepreneurship

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstrakt

The theme of entrepreneurship education is present and discussed in our journal for the fourth time and enjoys a unique popularity among our authors and readers...

Bibliografia

European Commission (2006). Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions. Brussels – 13 February 2006, COM (2006)33 final.

Rachwał, T., & Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych.

Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405-415.

Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26.

Opublikowane
2016-12-19
Jak cytować
Pasierbek, W., & Wach, K. (2016). Editorial: University and Entrepreneurship. Horyzonty Wychowania, 15(35), 7-8. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/944