Narracja jako restauracja wymiaru humanistycznego w pedagogice fenomenologicznej Maxa van Manena

Słowa kluczowe: Max van Manen, narracja, anegdota, patyczne formy wiedzy, human science research

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Problematyka podjęta w przedstawionej pracy jest ściśle związana z metodologiczną i etyczną refleksją czołowych przedstawicieli pedagogiki fenomenologicznej na świecie, emerytowanego profesora uniwersytetu w Albercie Maxa van Manena. Celem jest ukazanie znaczenia badań narracyjnych w naukach szczegółowych jako jednej z dróg troski o ochronę normatywnego wymiaru w badawczej refleksji i działaniu.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem badawczym jest analiza miejsca narracji i anegdoty w koncepcji phenomenology of practice jako jednej z dróg ochrony i rozwoju humanistycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych. Przeprowadzony proces refleksji powstał na podstawie analizy treści fundamentalnych dla poruszanej problematyki w monografiach i artykułach Maxa van Manena.

PROCES WYWODU: Proces wywodu został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy rozumienia narracji jako formy refleksji i działania moralnego, druga roli anegdoty jako narzędzia badań narracyjnych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy ukazują wartość metodologiczną i znaczenie etyczne badań narracyjnych w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, jakiej wiedzy naprawdę potrzebujemy jako osoba i jako wspólnota.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Jednym z najważniejszych wniosków i postulatów jest uwzględnianie i poszukiwanie w badaniach pedagogicznych dróg dostępu do tego, co Max van Manen nazywa patycznymi formami wiedzy (pathic knowledge).

Bibliografia

Fenstermacher, G.D. (1994). On the virtues of van Manen’s argument: A response to “Pedagogy, virtue, and narrative identity in teaching.” Curriculum Inquiry, 24(2), 215-220. https://doi. org/10.2307/1180117.

MacIntyre, A. (1981). After virtue. A study in moral theory. University of Notre Dame Press.

Van Manen, M. (1989a). By the light of anecdote. Phenomenology + Pedagogy, 7, 232-253. Van Manen, M. (1989b). Pedagogical text as method. Saybrook Review, (7)2, 23-45.

Van Manen, M. (1994). Pedagogy, virtue and narrative identity in teaching. Curriculum Iquiry, 24(2), 135-170.

Van Manen, M, (1997). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pe‑ dagogy. SUNY Press.

Van Manen, M. (1999). The pathic of pedagogical practice. W: P. Kansanen (red.), Discussion on some educational issues VIII (s. 75-95). Department of Teacher Education. University of Helsinki.

Van Manen, M. (2014). Phenomenology of practice: Meaning‑giving methods in phenomenological research and writing. Routledge.

Van Manen, M. (2016). Pedagogical tact. Knowing what to do when you don’t know what to do. Routledge.

Opublikowane
2022-09-29
Jak cytować
Krupska, M. (2022). Narracja jako restauracja wymiaru humanistycznego w pedagogice fenomenologicznej Maxa van Manena. Horyzonty Wychowania, 21(59), 69-78. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2159.08