Beata Topij-Stempińska, Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 332.

  • Ewa Dybowska Akademia Ignatianum w Krakowie
Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Dybowska, E. (2011). Beata Topij-Stempińska, Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 332. Horyzonty Wychowania, 10(19), 261-266. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/323