Edytorial: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego

Abstrakt

Edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu postaw, umiejętności i kultury przedsiębiorczości, stąd działania Unii Europejskiej w ostatnich latach zmierzają do promowania przedsiębiorczości nie tylko jako odrębnego przedmiotu wykładanego na wszystkich szczeblach kształcenia, począwszy od poziomu elementarnego aż do akademickiego, ale także do promowania postaw przedsiębiorczych na wszystkich przedmiotach....

Bibliografia

Z. Zioło (2012), Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, vol. 8, s. 10-23.

K. Wach (2014), Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26.

K. Wach (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 120-127.

M. Najda-Janoszka, K. Wach (2008), Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration [w:] M. Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 45-58.

K. Wach (2015), Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. XVI.

K. Wach (2014), Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową, „Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 28.

K. Wach (2013), Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, vol. 9, s. 246-257.

J.J. Moreno, K. Wach (2014), The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results, “Horyzonty Wychowania”, vol. 13, nr 26, s. 11-32.

Opublikowane
2016-11-08
Jak cytować
Wach, K. (2016). Edytorial: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 15(34), 5-8. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/829