Call for Papers: HW Vol 22, No 61 (2023): "Oswajanie obcości"

2022-04-19

W złożonym i chaotycznym świecie na różne sposoby szukamy porządku. Robimy to chociażby poprzez bardziej lub mniej świadome dzielenie ludzi na „swoich” i „obcych”. Badania Paula Blooma pokazywały, że robimy to od najwcześniejszego dzieciństwa, konsekwentnie faworyzując grupy do których przynależymy ponad tymi, do których nie. Podział ten przynosi paradoksalne konsekwencje, szczególnie widoczne w ostatnich latach. Z jednej strony jest to rozszczepienie – rodzące konflikty i uprzedzenia, z drugiej jednak solidarność – ujawniająca się poprzez lojalność i oddanie.  

Tematem pierwszego numeru Horyzontów Wychowania w roku 2023 jest „Oswajanie obcości”.  Zapraszamy do publikacji Autorów zainteresowanych opisem zarówno negatywnych, jak i pozytywnych aspektów przynależności i odrębności, jak również badaczy granic – tego, co pomiędzy i na obrzeżach grup własnych i obcych.

Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP