Call for Papers: HW Vol 22, No 61 (2023): "Oswajanie obcości"

2022-04-19

W złożonym i chaotycznym świecie na różne sposoby szukamy porządku. Robimy to chociażby poprzez bardziej lub mniej świadome dzielenie ludzi na „swoich” i „obcych”. Badania Paula Blooma pokazywały, że robimy to od najwcześniejszego dzieciństwa, konsekwentnie faworyzując grupy do których przynależymy ponad tymi, do których nie. Podział ten przynosi paradoksalne konsekwencje, szczególnie widoczne w ostatnich latach. Z jednej strony jest to rozszczepienie – rodzące konflikty i uprzedzenia, z drugiej jednak solidarność – ujawniająca się poprzez lojalność i oddanie.  

Tematem pierwszego numeru Horyzontów Wychowania w roku 2023 jest „Oswajanie obcości”.  Zapraszamy do publikacji Autorów zainteresowanych opisem zarówno negatywnych, jak i pozytywnych aspektów przynależności i odrębności, jak również badaczy granic – tego, co pomiędzy i na obrzeżach grup własnych i obcych.

Redaktor numeru:   Irmina Rostek,  Agnieszka Szewczyk - Zakrzewska

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2023

Nadsyłanie artykułów: 30.11. 2022

Zgłoszenia: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW