Call for Papers: HW Vol 22, No 63 (2023): " Pasje w wychowaniu człowieka”

2022-07-05

Obraz świata współczesnego człowieka jest nierozerwalnie związany z obrazem samego siebie, postrzeganym w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym, realnym i idealnym, uznanym i projektowanym, jednostkowym czy społecznym. Dlatego, tak bardzo ważnym jest umożliwienie człowiekowi skonstruowanie takiego obrazu, jaki wpisany jest w przestrzeni jego bogactwa rozwojowego ukierunkowanego na dobro, prawdę i piękno. Obraz ten w swej specyfice charakterystycznej dla każdej osoby wydobywa to, czym ona żyje, czym się karmi, co może prowadzić ją do coraz głębszego odkrywania swej osobowej tożsamości, do przeżywania siebie jako podmiotu piękna. Niewątpliwie, czynnikiem sprzyjającym odkrywaniu siebie może być pasja inspirowana owym pięknem, które transcenduje w człowieku przynosząc mu pokój, harmonię i radość doświadczania swego istnienia wraz z innymi w świecie. Niech tak pojmowana pasja stanie się inspiracją dla Państwa do dzielenia się swymi refleksjami w obszarze tematycznym Pasje w  wychowaniu człowieka na łamach „Horyzontów Wychowania”, do czego serdecznie zapraszamy.

Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP