Editorial: Daily life during a pandemic

Abstrakt

W pierwszych dwóch numerach „Horyzontów Wychowania” opublikowanych w 2021 roku podjęta została refleksja nad tym, w jaki sposób sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie przyczyniła się do istotnych przeobrażeń w przestrzeni edukacji, opieki i wychowania. Zasięg oddziaływania nowego kontekstu funkcjonowania jest jednak znacznie większy – odcisnął on piętno na wszystkich niemal sferach naszego życia. Przeobrażeniu uległy i ulegają nadal utrwalone przekonania, emocje i zachowania. Zmienił i zmienia się także sposób spostrzegania i przeżywania codziennych wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniające się okoliczności.

Opublikowane
2021-10-26
Jak cytować
Rostek, I. (2021). Editorial: Daily life during a pandemic. Horyzonty Wychowania, 20(55), 7. https://doi.org/10.35765/hw.2168