Kategoria „rozumienia” w badaniach pedagogicznych

  • Joanna Król

Abstrakt

Kategoria „rozumienia” jest w nierozerwalny  sposób  związana  z  człowiekiem  jako  bytem  poznającym. Człowiek  dąży  nie  tylko  do  oglądu  rzeczy  czy  zjawiska, ale  i  do  ich  zrozumienia. Fakt  ten  przekłada  się również  na  płaszczyznę  aktywności  człowieka  w  otaczającym  go  świecie, ponieważ  określony  sposób  rozumienia  uruchamia  konkretny  sposób  działania. Zależność ta jest też obecna w przestrzeni komunikacji międzyludzkiej, która odgrywa pierwszorzędną rolę  nie  tylko  w  życiu  społecznym, ale  i  w  obszarze  działań  edukacyjnych. Współczesne ujęcie relacji  wychowawca – wychowanek  w  sposób  szczególny  akcentuje  kwestię  podmiotowości, empatii  i  dialogu. W tym kontekście trudno podważyć tezę, że podstawą satysfakcjonującego działania wychowawczego jest wzajemne zrozumienie. Potrzeba podejmowania wysiłku zrozumienia drugiego człowieka zyskuje dodatkowo na wyrazistości, jeśli wziąć pod uwagę charakter i  kierunek  zmian  we  współczesnym  świecie. Tempo życia, uzależnienie od wytworów techniki, dyktat mass  mediów  w  określaniu  stylu  i  jakości  egzystencji  ludzkiej  wytwarza  kształt  kultury, która  przez  wielu  kontestatorów  została  określona  mianem  kultury  przyspieszenia  i  przyzwolenia, McŚwiatem  czy  też  erą  narcyzmu....
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Król, J. (2009). Kategoria „rozumienia” w badaniach pedagogicznych. Horyzonty Wychowania, 8(16), 194-201. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/386