Więcej niż savoir-vivre. Uwagi na podstawie eseju Friedricha Schleiermachera „Próba teorii zachowania towarzyskiego”

  • Dariusz Stępkowski

Abstrakt

W 2008 roku mija 240. rocznica urodzin Friedricha Schleiermachera (1768-1834), najważniejszego w czasach nowożytnych, po Lutrze i Kalwinie, teologa protestanckiego, a jednocześnie prekursora filozofii hermeneutycznej i teoretyka wychowania. Mimo ogromnego znaczenia jego postać i dzieło są w Polsce właściwie do tej pory nieznane. Przybliżając teorię pedagogiczną urodzonego we Wrocławiu myśliciela, na podstawie jego wczesnej pracy Próba teorii zachowania towarzyskiego (Versuch einer Theorie des geselligen Betragens) przedstawię koncepcję uczenia się przez interakcje społeczne. Jest to problem, który od pewnego czasu budzi żywe zainteresowanie pedagogów...
Opublikowane
2009-12-30
Jak cytować
Stępkowski, D. (2009). Więcej niż savoir-vivre. Uwagi na podstawie eseju Friedricha Schleiermachera „Próba teorii zachowania towarzyskiego”. Horyzonty Wychowania, 8(16), 169-181. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/384