Człowiek i pedagogika na progu nowego tysiąclecia

  • Wit Pasierbek Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Kiedy Kartezjusz dumnie stwierdził: „Cogito, ergo sum”, wydawało się, że siła ludzkiego intelektu jest w stanie czynić ten świat doskonalszym, a człowieka szczęśliwszym. I chociaż postęp techniczny, wynik wysiłku ludzkiego rozumu, sprawia, że życie człowieka staje się łatwiejsze, to nie oznacza jednak, że człowiek jest lepszy, bardziej socjalny i bardziej wrażliwy na drugiego.

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Pasierbek, W. (2017). Człowiek i pedagogika na progu nowego tysiąclecia. Horyzonty Wychowania, 1(1), 5-7. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1173